ទូរស័ព្ទចល័ត
០០៨៦-១៨៩៣១១៨២៧៩៦
ទូរស័ព្ទមកយើង
០០៨៦-៣១១-៨៥៣៥៥៣៨៧
អ៊ីមែល
marketing@ximai.group
 • Ground pump straight pipe 3
 • DSC00593

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

សេវាកម្មរបស់យើង

 • Sincere Service

  សេវាកម្មស្មោះត្រង់

 • Reasonable Price

  តំលៃ​សមរម្យ

 • High Quality

  គុណភាព​ខ្ពស់

ពាក្យសុំ

 • Application-1
 • Application-2
 • Application3
 • Application4
 • LW_~7KZIVKH3NNL_B_5UZLW
 • SC(_6~0D1DHX)0CCK[VE)@T
 • U`RBOX8M535JC32R7}(B]~B